ANBI gegevens

Op deze pagina vind u de ANBI gegevens van onze gemeente.
 
De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.   
Dat geldt voor de landelijke programma's van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie.  En dat geldt ook voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes. 
 
Ten behoeve van de ANBI-regelgeving worden hieronder een aantal gegevens betreffende onze kerkgemeente vermeld.

Bankgegevens tbv. giften e.d.: 
 • Actie kerkbalans, giften, bijdrage Schakel, dankdagcollectedn enz.
  NL21 RBRB 0989 5358 43  tnv. Protestantse gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel
 • Diaconie
  NL06 RBRB 0982 9610 65 tnv. Diaconie Protestantse gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel

Algemeen
1 naam Protestantse Gemeente Nieuw Weerdinge - Roswinkel
2 RSIN 823812480
3 contact zie contacten (kerkrentmeesters)
4 bestuurssamenstelling
 • voorzitter
 • scriba
 • predikant
 • ouderlingen
 • kerkrentmeesters
 • diaconie
zie ook: contacten (kerkenraad) en hoofdstuk 1 van het beleidsplan
5 beleidsplan zie beleidsplan
6 beloningsbeleid zie regeling arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk Nederland
7 doelstelling zie beleidsplan (hoofdstuk 1)
8 activiteitenverslag Baten en Lasten 2017 def.[3255].pdf
9 financieel jaarverslag
10 begroting
 
Diaconie
1 naam Diaconie Protestantse Gemeente Nieuw Weerdinge - Roswinkel
2 RSIN 823914811
3 contact zie contacten (diaconie)
4 bestuurssamenstelling
 • voorzitter
 • scriba
 • penningmeester
zie ook: contacten (diaconie) en hoofdstuk 1 van het beleidsplan
5 beleidsplan zie beleidsplan
6 beloningsbeleid zie regeling arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk Nederland
7 doelstelling zie beleidsplan (hoofdstuk 5)
8 activiteitenverslag -ANBI-diaconie 2017[3260].pdf
9 financieel jaarverslag
10 begroting
 
Ċ
Pgnwr Nw Weerdinge - Roswinkel,
26 jun. 2018 11:49
Ċ
Pgnwr Nw Weerdinge - Roswinkel,
26 jun. 2018 11:49