ANBI gegevens

Op deze pagina vind u de ANBI gegevens van onze gemeente.

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.   

Dat geldt voor de landelijke programma's van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie.  

En dat geldt ook voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes. 

Ten behoeve van de ANBI-regelgeving worden hieronder een aantal gegevens betreffende onze kerkgemeente vermeld.

Bankgegevens tbv. giften e.d.: 

NL21 RBRB 0989 5358 43  tnv. Protestantse gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel

NL06 RBRB 0982 9610 65 tnv. Diaconie Protestantse gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel

ANBI overzicht 2022 v2.pdf
Nieuw-Weerdinge - Roswinkel PG DIA J2022 - ANBI-overzicht - 25-05-2023 19_27_33.pdf