Welkom

Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Nw. Weerdinge - Roswinkel. Hier kunt u informatie over onze gemeente vinden.


Aankomende zondag, 27 september, vindt de dienst plaats in het Anker te Nieuw Weerdinge. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.


  • De livestream van PGNWR vanuit Nieuw-Weerdinge en/of Roswinkel kunt u volgen via deze link

De voorgaande diensten van PGNWR zijn terug te vinden op onze media pagina

  • De livestream van PGVV vanuit Valthe en/of Valthermond kunt u volgen via deze link

De voorgaande diensten van PGVV zijn terug te vinden in het video archief op de website van PGVV.

Aanpassingen in pastoraat en kerkdiensten in verband met het Coronavirus

Beste gemeenteleden,

Er is afgelopen week in een gezamenlijk overleg gesproken over het zingen in beide gemeenten. Ook het oplaaien van het virus hier en daar geeft aanleiding tot bezinning. We hebben met elkaar gesproken over de verantwoordelijkheid die we samen hebben voor gezamenlijke diensten.

We hebben daar samen besloten, dat wij in alle gezamenlijke diensten, zowel in Valthermond als in Nieuw-Weerdinge niet gaan zingen. We hopen daarmee een stuk duidelijkheid te geven en voor alles: verantwoord te handelen.

Kerkeraden Valthe-Valthermond en Nieuw-Weerdinge-Roswinkel

Kerkdiensten vanaf 1 juli

Beste gemeenteleden,

Zoals u eerder heeft gelezen gaan we de kerkdiensten vanaf 1 juli aanstaande anders invullen. Het kabinet heeft in vele sectoren verruiming gegeven in de regelgeving omtrent het coronavirus. Dat betekent dat we kerkdiensten met gemeenteleden willen gaan houden onder bepaalde voorwaarden.

  • Gemeenteleden zijn welkom in de kerkdiensten vanaf 1 juli met uitsluitend een aanmelding vooraf.

Opgave is verplicht indien u bij de kerkdiensten aanwezig wilt zijn.

Voor de dienst in Nieuw-Weerdinge kunt u zich opgeven bij Klaas Haan, de opgave geldt voor de zondagdienst in ditzelfde weekend.

U mag uw opgave telefonisch doorgeven via (0591) 52 19 83 of per mail: kthaan@xs4all.nl Graag opgave voor zaterdagmorgen 10.00 uur.

Voor de dienst in Valthermond kunt u zich opgeven bij: Mevr. Jetta Niemeijer tel. (0599) 662204 of per mail: scriba@pgvv.nl Graag opgave voor vrijdagavond 18.00 uur.

Uiteraard blijven deze kerkdiensten ook online te volgen. www.pgnwr.info en www.pgvv.nl

  • We houden de 1,5 meter in acht, de kerkzaal is hierop ingericht. U kunt de markering op de grond in acht nemen voor de juiste afstand.

  • Bij de ingang wordt u verzocht om uw handen te desinfecteren, desinfectiemiddel is aanwezig en bij de ingang staat het aangegeven.

  • Bij binnenkomst van de kerk worden géén handen gegeven.

  • Tijdens de dienst worden er géén collectes gehouden, bij uitgang van de kerk kunt u uw bijdrage voor de collecte van de kerk en de diaconie deponeren in de desbetreffende collectezak. Dit staat duidelijk bij uitgang van de kerk aangegeven.

  • Er worden tijdens de kerkdienst geen liederen gezongen.

  • Bij uitgang van de kerk zal geen predikant staan.

  • De diensten worden voorlopig gehouden in Nieuw Weerdinge en Valthermond.

Bovenstaande is opgenomen in ons gebruikersplan met betrekking tot het coronavirus.

We hopen hiermee een goede invulling gegeven te hebben in onze kerkdiensten en volgen hierbij de regelgeving en het advies van het RIVM en de Protestantse kerk in Nederland op.