Afscheid + bevestiging ambtsdragers 29 mei 2016

Post date: May 31, 2016 8:32:51 AM

Op zondag 29 mei hebben we afscheid genomen van Antje Naber als diaken, en Ank vd. Gaag als ouderling. Tijdens de dienst heeft onze voorganger verteld hoe beide dames met veel inzet vele jaren hun diensten hebben bewezen. We zijn dan ook dankbaar dat Antje en Ank al die jaren het kerkwerk met zoveel overgave gedaan hebben, en we zullen jullie missen!

Daarnaast hebben we ook twee nieuwe kerkenraadsleden mogen verwelkomen: Ank Idema, en Mans vd. Sluis. Zowel Ank als Mans zullen de taak van diaken op zich nemen, en daarmee is het college van diakenen weer compleet. We zijn heel dankbaar dat het toch gelukt is om vrijwilligers te vinden. We verheugen ons op de samenwerking, en hopen dat we een mooie tijd tegemoet gaan!