Nieuwe diaken bevestigd

Post date: May 28, 2017 12:26:20 PM

Op zondag 28 mei hebben we afscheid genomen van 3 kerkenraadsleden te weten: Siebe Niemeijer (kerkrentmeester), Eme Huitsing (jeugdouderling) en Albert Huitsing (diaken). Ook mochten we een nieuw kerkenraadslid verwelkomen namelijk Jennita Scherphof (diaken).

De aftredende leden werden bedankt voor hun inzet en werken de afgelopen jaren. Jennita kreeg van de gemeente vele goede wensen voor het vervullen van haar nieuwe taak.